115

Lag tekster raskere med AI-teknologi

Hvis du ønsker å lage mer innhold enn du gjør i dag, kan du få inspirasjon til temaer og god skrive-hjelp fra TextBot.

4CastMedia

Erik Hornnes

Haakon Herregarden

Karl Erik Thorjussen

Pål Bjørlo

Tor Helge Mattland

4CastMedia

2. februar 2023
SWITCH SECTION
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230221122502025.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230221121749691.png?maxwidth=900
0

Alle markedsførere vet at innhold bør være en del av markedsføringsmiksen. Utfordringen er at innholdsproduksjon er tidkrevende og binder opp mye ressurser, noe ikke alle bedrifter klarer å sette av over tid. Dermed blir innholdsmarkedsføringen og artikkelproduksjonen ofte preget av skippertak og innfallsmetoden. Dette gir sjelden gode resultater.


Derfor har vi i 4CastMedia lenge jobbet med konsepter og løsninger som gjør innholdsmarkedsføringen enklere og mer kostnadseffektiv for både oss og kundene våre.

AI øker farten på skrivingen

Tidlig i 2020 begynte vi å utforske kunstig intelligens og maskinlæring. Tre år senere lanserer vi TextBot, som kan skrive og omformulere tekster på egenhånd. 

– Prosjektet startet med et mål om å effektivisere dagens skriveprosesser og starte reisen med full automasjon. I dag har vi på plass en plattform og et verktøy som løser en rekke utfordringer utover våre mål i prosjektet, sier Andreas Halvorsen, daglig leder i 4CastMedia.

– Plattformen innehar en rekke funksjoner, som plagiat-sjekker og SEO-kontroll, samtidig som verktøyet gir deg helt konkrete forslag på alt fra overskrift og ingress til hva du skal skrive i neste avsnitt. En genial plattform som passer for både bedrifter og byråer som har en innholdsstrategi, legger han til.

TextBot – hva kan jeg bruke den til?

Du kan blant annet få hjelp til å lage artikler, Facebook-poster, e-poster, pressemeldinger og tekster med produktinformasjon.

TextBot hjelper alle som skriver i bedrifter og mediebyråer med å få inspirasjon til temaer, overskrifter, ingresser og tekster, og dermed få fart på innholdsproduksjonen.  

– TextBot kan generere tekster automatisk basert på forskjellige typer forespørsler. Du kan ta utgangspunkt i nøkkelord, spørsmål, fakta eller produkter og ha et spesielt publikum som utgangspunkt, med valg av tonefall og stil, sier Trygve Berntsen, AI-lead i 4CastMedia.

– Ut ifra disse tingene kan du generere lange eller korte tekster om et tema basert på en mal – det er mange inngangsformer å velge imellom for å automatisk generere tekster som kan brukes til ulike typer innholdsproduksjon. Foreløpig kreves det at et menneske tar en titt på teksten før den publiseres, men jobben blir stadig mindre, legger han til.

Slik bruker du TextBot

Du fyller inn en setning eller noen stikkord om et ønsket tema i TextBot, og den gir deg forslag til flere overskrifter på noen sekunder. Trykk deretter på overskriften du liker best, og det dukker opp en ingress og flere mellomoverskrifter. Disse mellomoverskriftene står fordelt nedover siden over hvert sitt avsnitt. Dersom du synes de to første avsnittene ble bra, men ikke det tredje, kan du enkelt få ny tekst ved å legge inn en ny mellomoverskrift eller noen nye nøkkelord. Du kan altså få TextBot til å tilpasse teksten i retningen du ønsker.

I tillegg kan du finne en tekst som du liker, og få TextBot til å omformulere teksten til noe så forskjellig fra originalen at det ikke blir plagiat-problemer med den nye teksten. 

Når TextBot har generert en tekst, kan du importere den rett inn i publiseringsverktøyet ditt. Der kan du legge til bilder, video, lenker med mer og publisere tekste

Kontakt 4CastMedia via kontaktskjemaet under eller ring prosjektleder 

Tor Helge Mattland på 934 89 693, hvis du vil lære mer om TextBot.

title

Vil du vite mer om TextBot?

TextBot hjelper deg å komme over skrivesperra og kan sette fart på innholdsproduksjonen - ta kontakt med oss i dag for å få vite mer! 

input field

Mark if required true

input field This field can be used for text as well as numerical input.

Mark if required

MESSAGE BOX

Legg igjen en beskjed

Mark if required

single button

2674176
TrueFalsec-389
left -1 TrueFalsec-389
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210317130340693.png #FFFFFF
Les også