115

Dine menneskelige fordeler i AI-tiden

Nå handler det om å ligge i forkant av AI-teknologien – og for mennesker kan hemmeligheten bak suksess være å stole på forskjellene våre i stedet for likheter.

Skrevet av TextBot

Erik Hornnes

Haakon Herregarden

Karl Erik Thorjussen

Pål Bjørlo

Tor Helge Mattland

4CastMedia

2. mars 2023
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230302140548556.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230302140548603.jpg?maxwidth=900
0

Bildet over er laget av AI-bilde-roboten, DALL-E, og artikkelen er skrevet av AI-tekst-roboten, TextBot, som er utviklet av 4CastMedia AS.


Etter hvert som kunstig intelligens (AI) blir mer utbredt, er det avgjørende for mennesker å gjenkjenne de unike fordelene vi har fremfor våre ikke-menneskelige kolleger. 

Menneskelige fordeler fremfor AI

En av de viktigste fordelene er kapasiteten til å tenke innovativt, utnytte datautvinning og bruke avanserte problemløsningsteknikker for å avdekke mulige løsninger som kan bli oversett av AI-programmer. Menneskesinnet er unikt dyktig til å finne originale løsninger som kanskje ikke er lett synlige i komplekse problemer. 

I tillegg kan mennesker gi kontekst og følelsesmessig respons som kan være vanskelig for AI-programmer å behandle. Dette kan føre til alternative løsninger basert på våre kriterier som kan bli oversett av AI-programmer.

Utnytte våre ulemper

En av de største fordelene med å være menneske er evnen til å tenke utenfor boksen. Dette oppmuntrer til kreativitet og frihet til å utforske alternative løsninger som kanskje ikke er tilgjengelige for AI-programmer eller -maskiner.

Ved å kunne nærme oss problemstillinger fra ulike vinkler, gir vi oss selv en annen fordel ved å kunne se problemer i et annet lys eller bryte ned komplekse forhold til lettere forståelige begreper. Denne evnen til å bruke forskjellige perspektiver på det samme problemet gir oss en stor fordel fremfor AI, og gir oss et forsprang på maskinene våre.

Kraften til menneskelig samhandling

Mennesker er også i stand til å kommunisere, samarbeide og bygge relasjoner på måter som AI-programmer aldri kan kopiere. Vi utnytter kraften til menneskelig interaksjon, diplomati og goodwill for å få tilgang til informasjon og skape forbindelser med andre, noe som AI-programmer rett og slett ikke kan gjøre. 

Dette åpner opp for forståelse og vekst som ofte blir savnet av maskiner. Ved å utnytte sosialt mellommennesklig samvær og samarbeid, kan vi få tilgang til verdifull kunnskap og ressurser som kan brukes til å fremme våre egne styrker og ideer.

Omfavn mangfoldet av menneskelig tenkning

En annen fordel med å være menneske er evnen til å forstå og sette pris på mangfold. Hvert menneske er begavet med sitt eget individuelle perspektiv, som samsvarer fint med andres perspektiver. Ved å utnytte denne variasjonen av tenkning og ideer, er vi i stand til å fremme felles vekst og læring. 

Vi kan samle ulike databiter og integrere dem for å danne helhetlige løsninger. Denne typen samarbeid er noe AI-programmer ikke klarer, og ved å dra nytte av det kan vi ligge i forkant i AI-tiden. 

Totalt sett er det klart at den største ressursen mennesker besitter i AI-tiden er vårt særpreg. Ved å utnytte forskjellene våre og utforske ferdige løsninger, kan vi ligge i forkant. Hvis vi investerer i vår egen forståelse og verdsettelse av våre unike perspektiver og evner som mennesker, kan vi sikre at AI-programmer ikke innhenter oss og vi kan trives i den moderne verden.


Artikkelen er skrevet av AI-roboten, TextBot, som er utviklet av 4CastMedia.

Du kan også ta den i bruk for å øke farten på deres innholdsproduksjon. 

For mer informasjon om TextBot, fyll ut kontaktskjemaet under eller ring prosjektleder Tor Helge Mattland: 934 89 693.

title

Vil du vite mer om TextBot?

TextBot hjelper deg å komme over skrivesperra og kan sette fart på innholdsproduksjonen - ta kontakt med oss i dag for å få vite mer! 

input field

Mark if required true

input field This field can be used for text as well as numerical input.

Mark if required

MESSAGE BOX

Legg igjen en beskjed

Mark if required

single button

267


3878
TrueFalsec-389
left -1 TrueFalsec-389
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210317130340693.png #FFFFFF
Les også