115

Bing vokser med ny teknologi

Microsoft er hakket foran med den siste teknologien. Dette gjør at flere bruker søkemotoren deres.

av 4CastMedia

Karl Erik Thorjussen

4CastMedia

30. mars 2023
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230330133103533.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230330133619426.jpg?maxwidth=900
0

Søkemotoren Bing, som drives av Microsoft, har lenge vært for en mygg å regne sammenliknet med Google. Det er den fremdeles, men vi begynner å se litt endring i landskapet.

Tall fra slutten av mars 2023 viser nemlig at Bing har økt trafikken med nesten 14 % den siste måneden. Google, på sin side, kan notere en nedgang på snaut tre prosent i den samme perioden. Likevel er det ingen tvil om at Google fremdeles dominerer – det er en markedsandel på hele 93 % et godt bevis på.

Men hvorfor øker egentlig Bing så mye akkurat nå? Jo, det handler om at de har tatt i bruk kunstig intelligens (KI/AI) i søkene sine gjennom GhatGPT-tjenesten fra Open AI. Denne går under navnet Bing Chat og benytter Open AIs nyeste språkmodell, GPT-4. Den er mye kraftigere og mer treffsikker enn ChatGPT 3.5, som dagens gratisversjon av ChatGPT benytter. 

Tekstrobot basert på GPT


Kunstig intelligens er imidlertid ikke bare i støtet når det gjelder søk. Som ChatGPT har vist oss vinteren 2023, er også interessen for automatisert tekstproduksjon basert på AI-teknologi enorm. Ingen andre tjenester har noen gang klart å få én million brukere på like kort tid som nettopp ChatGPT. Og i tiden som kommer vil det dukke opp mange andre løsninger for tekstproduksjon basert på kunstig intelligens.

TextBot

En slik tjeneste er TextBot. Denne er laget med utgangspunkt i GPT-språkmodellen, og benytter nå GPT-4. TextBot hjelper bedrifter med innholdsmarkedsføring ved at du kan gå inn i dashboardet og velge mellom flere automatiske tekst-moduler. Du kan få TextBot til å lage innlegg til sosiale medier, skrive artikler og omformulere tekster. Om kort tid vil også flere nye moduler være på plass, blant annet automatisk produktbeskrivelse og produksjon av nyhetsbrev.

En av de mest brukte modulene i TextBot er artikkelgenerering. Her kan du enkelt velge tematikk og ordlyd, for så å fylle inn en setning, et spørsmål eller noen stikkord om et ønsket tema, og i retur får du en tekst som handler om dette temaet. Teksten er ikke nødvendigvis helt ferdigskrevet, men det gir deg som regel et godt utgangspunkt å bygge videre på.

Kvaliteten er blant annet avhengig av hvilket tema og hvilke stikkord du har gitt TextBot å jobbe med – god Input gir god Output. Ettersom løsningen er basert på GPT-modellen kan du enkelt justere teksten ved å legge til eller fjerne nøkkelord til du er fornøyd med tyngdepunktet i teksten. På den måten er det enkelt og brukervennlig å jobbe seg frem til en ferdig tekst.

Ta kontakt med 4CastMedia via kontaktskjemaet under eller ring 934 89 693 hvis du vil lære mer om TextBot.

title

Vil du vite mer om TextBot?

TextBot hjelper deg å komme over skrivesperren og kan sette fart på innholdsproduksjonen – kontakt oss i dag for å få vite mer! 

input field

Mark if required true

input field This field can be used for text as well as numerical input.

Mark if required

MESSAGE BOX

Legg igjen en beskjed

Mark if required

single button

267


5924
TrueFalsec-389
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210317130340693.png #FFFFFF
Les også